Kathleen Jacobs

Monomania Landscape
Monomania Landscape

5” x 7”, Mixed Media Collage

Somewhere there
Somewhere there

10” x 9”, Mixed Media Collage

I have found what you are like
I have found what you are like

8” x 6”, Mixed Media collage

Monomania Landscape
Monomania Landscape

5” x 7”, Mixed Media Collage